Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:diageneza, procesy diagenetyczne, ordowik, strefy facjalne skańska i szwedzko-łotewska

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Magdalena Sikorska-Jaworowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty)