Korelacja kambryjskich i neoproterozoicznych (ediakar) zespołów mikroskamieniałości organicznych w południowo-wschodniej Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:kambr, neoproteroziok, ediakar, mikroskamieniałości

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Korelacja kambryjskich i neoproterozoicznych (ediakar) zespołów mikroskamieniałości organicznych w południowo-wschodniej Polsce