Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim, w obrębie arkuszy Bad Freienwalde/Letschin

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:Niemcy, mapa geologiczna, plejstocen, współpraca transgraniczna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego