Neoproterozoiczna ewolucja geotektoniczna aktywnej krawędzi kontynentalnej na podstawie datowań cyrkonów metodą SHRIMP i analiz geochemicznych skał magmowych z terranów Midyan i Afif (płyta arabska, Arabia Saudyjska)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:neoproterozoik, datowania izotopowe, SHRIMP, Półwysep Arabski

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego