Ocena zawartości metali ziem rzadkich (REE) w alkalicznych skałach magmowych kratonu wschodnioeuropejskiego i ich pokrywie osadowej, metodą skanowania XRF rdzeni wiertniczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:metale ziem rzadkich, REE, kraton wschdnioeuropejski, skały osadowe, skanowanie XRF

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej