Opracowanie stratotypowej zonacji akritarchowej syluru Pomorza na podstawie profilu wiercenia Lębork IG1

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:Acritarcha, akritarchy, dolny paleozoik, sylur, Lębork, Pomorze

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego