Studium wieków izotopowych wybranych skał magmowych w północnym Chile - współpraca z SERNAGEOMINE

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geofizyka
mineralogia i petrografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:datowanie izotopowe, skały magmowe, Chile, INACH

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB

 ,

 ,