Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:region krakowski, Kraków, prekambr, paleozoik, budowa geologiczna regionu krakowskiego

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Monika Jachowicz-Zdanowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny