Szczegółowe badania petrograficzne dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie wyniesienia wolsztyńskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:cechsztyn, wał wolsztyński, mineralizacja kruszcowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego