Weryfikacja stanu wiedzy o mineralizacji metalami ziem rzadkich (REE) wraz z pilotażową oceną ich perspektyw złożowych w Polsce z wyłączeniem obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geoinformacja
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:metale ziem rzadkich, REE, surowce mineralne, zasoby

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Stanisław Mikulski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego