Wydarzenia izotopowe Q13C w walanżynie (dolna kreda), w basenach serii reglowej dolnej Karpat Centralnych (Tatry i Góry Strażowskie) oraz serii pienińskiej w Pieninach, zapis zmian środowiskowych na podstawie podatności magnetycznej i geochemii

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geofizyka
geologia regionalna
paleogeografia

Słowa kluczowe:Karpaty, Pieniny, kreda, walanżyn, zmiany klimatu, badania izotopowe

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego