Znaczenie późnojurajsko-wczesnokredowego wulkanizmu wschodniokarpackiego w geodynamicznej ewolucji basenów karpackich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geofizyka
mineralogia i petrografia
tektonika

Słowa kluczowe:Karpaty, jura, kreda, wulkanizm, analiza basenów

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego