Rafy i profile skondensowane wapienia cechsztyńskiego na grzbiecie wolsztyńskim: implikacje dla powstania gigantów solnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa
paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:cechsztyn

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Tadeusz Peryt

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki