Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Marta Adamuszek

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju