Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platformy Rosyjskiej, bio- i chemostratygrafia kimerydu

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
paleogeografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:jura, zmiany klimatu

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Hubert Wierzbowski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki