Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:fluidy, karpaty zewnętrzne, kwarc, kalcyt, jednostka śląska, jednostka dukielska, asocjacja kwarc-kalcyt - materia organiczna

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej