Atlas mikrofauny jury środkowej i górnej Polski pozakarpackiej o znaczeniu stratygraficznym

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
palinologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jolanta Iwańczuk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego