Zapis zmian paleośrodowiskowych w utworach najwyższej jury i dolnej kredy Karpat: stratygrafia magnetyczna, izotopowa i spektrometria gamma

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego