Pozycja tektoniczna eklogitów i granulitów a paleozoiczne szwy kolizyjne w Sudetach

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
tektonika

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Zbigniew Cymerman

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego