Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska zapisane w osadach południowego Bałtyku na podstawie fauny mięczaków

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Jarmila Krzymińska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego