Kompleksowe badania izotopowe (U, Pb, Th i O) aparatem SHRIMP IIe w celu określenia wieku bezwzględnego skał magmowych, osadowych i metamorficznych wraz z rozpoznaniem pierwotnych źródeł magm, procesów tektono-termalnych i obszarów alimentacyjnych dla wybranych rejonów w Polsce i zagranicą: badania wspomagające zadania państwowej służby geologicznej w zakresie rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Wiesław Kozdrój

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego