Optymalizacja techniki analiz stosunków izotopowych tlenu δ18O oraz innych pierwiastków lekkich stabilnych, na mikrosondzie jonowej SHRIMP IIe/MC

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Ewa Krzemińska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego