Identyfikacja śladów procesów peryglacjalnych w mikrostrukturze glin lodowcowych w wybranych regionach Polski (w odniesieniu do peryglacjalnego przekształcenia osadów glacjalnych z obszarów współcześnie zlodowaconych)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Joanna Rychel

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego