Dynamika zmian zasięgu morza podczas interglacjału eemskiego (MIS 5e) w zapisie zmian klimatu na profilu Linki (Dolne Powiśle) na podstawie zintegrowanych badań biostratygtraficznych i geochemicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
paleogeografia
stratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jarmila Krzymińska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego