Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
paleontologia
palinologia
sedymentologia

Słowa kluczowe:Paratetyda, baden, sarmat, miocen, neogen, paleośrodowisko, palinologia, petrografia, mikroskamieniałości, otwornice

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Marek Jasionowski

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki

Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat