Rozwój Centrum Badań Środowiska i Technologii w Departamencie Górnictwa Rzemieślniczego i Małoskalowego poprzez właściwe wykorzystanie kadry i budowę potencjału badawczego przy wsparciu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Stanisław Wołkowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego