Chronostratygrafia osadów mórz plejstoceńskich w Polsce na podstawie zintegrowanych badań geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:plejstocen, stratygrafia, morza plejstoceńskie, neogen, trzeciorzęd

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Leszek Marks

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego