Mapa litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 - III etap realizacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Marcin Żarski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej