Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologicznych polskich obszarów morskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia regionalna

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Wojciech Jegliński

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej