Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:Antarktyda, Wyspa Króla Jerzego, stacja badawcza Arctowskiego, paleomagnetyzm, geochronologia izotopowa, izotopy, kreda, paleogen, wulkanizm

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jerzy Nawrocki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego)