Wdrożenie mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC w PIG-PIB: szkolenie metodyczne, operatorskie i serwisowo-techniczne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
geologia środowiskowa
mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Ewa Krzemińska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB