Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka
paleontologia

Słowa kluczowe:dinozaury, tropy dinozaurów, popularyzacja wiedzy, geostanowiska, mezozoik, edukacja

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Izabela Ploch

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów