Rewizja taksonomiczna miospor mezozoiku Polski w materiałach archiwalnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
palinologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Marta Waksmundzka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego