Zlepieńce ediakaru - klucz do poznania prekambryjskiej historii geologicznej bloku górnośląskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
paleogeografia

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Ryszard Habryn

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego