Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski wraz z ich wprowadzeniem do podsystemu CBDG JASKINIE oraz aktualizacja informacji o jaskiniach znajdujących się już w podsystemie, a także modernizacja aplikacji internetowej ,,Jaskinie Polski"

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geoturystyka

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Ewa Machalska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej