Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia
paleontologia
sedymentologia

Słowa kluczowe:kartowanie, geomorfologia, paleontologia, sedymentologia, obszar przygraniczny, Białoruś

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Leszek Marks

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi