Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
tektonika

Słowa kluczowe:Karpaty, zapadlisko przedkarpackie, tektonika, wypiętrzanie, erozja, sejsmika, termochronologia

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Piotr Krzywiec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim