Bentonity w zapisie kopalnym dolnego i środkowego paleozoiku Gór Świętokrzyskich oraz ich znaczenie stratygraficzne i paleogeograficzne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
paleogeografia
sedymentologia
stratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Ewelina Bąk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego