Rekonstrukcja warunków depozycji w późnokambryjskim basenie przedpola Baltyki na podstawie badań łupków furongu świętokrzyskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
paleogeografia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Dominik Szrek

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego