Geochemiczna struktura konodontów - geologia dzień po dniu 370 mln lat temu. Analiza zmian składu izotopowego, pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w dziennych laminach przyrostowych na przykładzie dewońskich konodontów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Krystian Wójcik

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego