Magnetostratygrafia górnego triasu południowego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna
stratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Krystian Wójcik

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego