Analiza stref uskokowych jako barier dla migrujących roztworów zmineralizowanych w spągu cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej w oparciu o obserwacje w kopalniach KGHM P.M. S.A

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia
tektonika

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Andrzej Głuszyński

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego