Genetyczne, geologiczne i morfologiczne rozpoznanie struktury kolistej Kościerzyny

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Grzegorz Uścinowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego