Opracowanie numerycznego modelu przestrzennego Półwyspu Helskiego na podstawie aktualnej powierzchni morfometrycznej i paleopowierzchni depozycyjnej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Mateusz Damrat

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego