Studium petrologiczno-geochemiczne masywu karbonatytowego Catanda, SW Angola

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Krystyna Wołkowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego