Geneza mikrokonkrecji syderytowych z holoceńskich osadów rzeki Guadiana (Portugalia) w oparciu o analizę udziałów izotopów stabilnych tlenu, węgla i siarki oraz analizę pierwiastków ziem rzadkich w mikroobszarach, z zastosowaniem mikrosondy jonowej SHRIMP

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Andrzej Wilamowski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego