Opracowanie metodyki wizualizacji danych geologicznych na wybranych przykładach kier lodowcowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
tektonika

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Weronika Danel

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego