InSARap Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEL-1 - Studium wykonalności

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
inne

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Zbigniew Perski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Unia Europejska