Geochemiczna i geochronologiczna korelacja prekambryjskich kompleksów anortozytowo-granitowych (rapakiwi) na Ukrainie i w Polsce, pochodzenie związanej z nimi mineralizacji Fe -Ti-apatytowej

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia regionalna
mineralogia i petrografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:masyw suwalski, masyw Korosten, prekambr, anortozyty, rudy Fe-Ti, geochronologia, mineralizacja, apatyt

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Janina Wiszniewska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego