Utworzenie bazy skanów pomiarów geofizycznych z otworów wiertniczych z obszaru Polski jako poszerzenie zasobów podsystemu „Otwory wiertnicze” Centralnej Bazy Danych Geologicznych wraz z aplikacją do jej obsługi – etap I: inwentaryzacja zasobów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:otwory wiertnicze, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Izabella Sadowa

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej